Extra dataverkeer

Mogelijke uitbreidingen in hoeveelheid GB's of Mbit/s

Alle Dedicated server diensten van IN worden geleverd met een inbegrepen limiet aan dataverkeer (traffic) per maand. Voor al onze diensten geldt dat wanneer u bij een overschrijding van de inbegrepen dataverkeer limiet geen extra dataverkeerabonnement heeft afgesloten, aan u het meerverbruik per GB (Gigabyte) in rekening wordt gebracht tegen € 0,75 per GB. Een eventueel niet verbruikte hoeveelheid dataverkeer van de maandelijkse limiet is niet overdraagbaar naar een volgende maand.

Uitbreiding data bij dedicated server
Voor dedicated servers geldt dat uitbreiding van dataverkeer op abonnementsbasis mogelijk is bij alle aangeboden configuraties en looptijden. Looptijd van een dataverkeerabonnement bedraagt 12 maanden en wordt jaarlijks met wederom 12 maanden verlengd indien niet tijdig opgezegd. Upgraden van dataverkeer is mogelijk per de eerste van de volgende maand. Upgraden met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Downgraden is mogelijk per einde van de looptijd. Hieronder een overzicht van additioneel af te sluiten dataverkeerabonnementen:
 

 Mogelijke dataverkeerabonnementen:
 Data abonnement     Tarief
overschrijding
Bedrag p/m
 Geen abonnement € 0,75 per GB -
 10 GB € 0,50 per GB € 5,-
 20 GB € 0,50 per GB € 10,-
 40 GB € 0,50 per GB € 20,-
 60 GB € 0,50 per Gb € 30,-
 80 GB € 0,44 per Gb € 35,-
 100 GB € 0,40 per GB € 40,-
 250 GB € 0,38 per GB € 95,-
 500 GB € 0,35 per GB € 175,-
 1000 GB € 0,32 per GB € 320,-

Extra dataverkeer o.b.v. 95th percentile methode

Bij een dedicated server is het tevens mogelijk om dataverkeer in te kopen op basis van de 95th percentile methode waarbij de klant een commitment (minimale afname) afspreekt met IN. IN hanteert hierbij de volgende staffels en prijzen:
 

 Dataverkeer commitments o.b.v. Mbit/s:
 Bandbreedte staffel Bedrag p/m per Mbit/s
 1 - 5 Mbit/s € 45,00
 5 - 10 Mbit/s € 40,00
 10 - 20 Mbit/s € 35,00
 20 - 30 Mbit/s € 32,50
 30 - 40 Mbit/s € 30,00
 40 - 50 Mbit/s € 27,50
 Afname > 50 Mbit/s € 25,00

De bovengrens in de staffel van de afgenomen commitment is bepalend voor de mate waarin de verbinding naar de server door IN wordt afgeknepen. Op schriftelijk verzoek van “Cliënt” kan IN de verbinding volledig open zetten. “Cliënt” aanvaardt hierbij het risico van aanzienlijke dataverkeeroverschrijding en naverrekening. De commitment wordt vooraf door IN bij “Cliënt” in rekening gebracht. Het werkelijk verbruik wordt hiermee verrekend en het meerverbruik wordt tegen de geldende staffelprijs van de staffel waarbinnen de afgesproken commitment valt, bij “Cliënt” achteraf in rekening gebracht.

Upgraden / downgraden commitment
“Cliënt” heeft tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de nieuwe maand de mogelijkheid de commitment te upgraden of te downgraden naar een commitment vallend in een hogere of lagere staffel. “Cliënt” spreekt met “Provider” een nieuw minimaal aantal Mbit/s af welke hij wenst af te nemen. De prijs behorend bij de staffel waarin de commitment valt, is bepalend voor de prijs waarvoor meerverbruik per Mbit/s wordt afgerekend. Provider (IN) hanteert hierbij de 95th percentile methode.
IN Nederland bv KvK: 09177739
Impact 75
6921 RZ Duiven Support: support@in.nl
IN bvba BTW: BE0894.197.963
Excelsiorlaan 15 E-mail: support@in.be
B-1930 Brussel